İNSAN KAYNAKLARI EN ÖNEMLİ GÜÇ !

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun, kalifiye ve mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. İnsan Kaynakları yönetimimizi de bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Grup şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini,
iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini gözeterek yapıyoruz.


İnsan kaynağı yönetimine bakışımız;

İnsan kaynağımız, rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.
Her çalışanımızın ortak değerlere sahip olmasını bekleriz.
Grubumuzun, çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.
Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.
Grubumuzu oluşturan sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.

EĞİTİM VE GELİŞİM PLANLAMA

​​​​​Çalışanlarımızın yetkinliklerini artırmak, mesleği ve sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından izlemesini sağlamak için tüm şirketlerimiz bünyesinde eğitim ve gelişim uygulamaları yapılıyor.
Eğitim planlamasını, performans değerlendirme döneminde belirlenen gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yapıyoruz.

Yıllık eğitim programımızda her şirketin faaliyet gösterdiği alana yönelik olarak; Kişisel gelişim, Teknik bilgi ve beceri, Yönetim becerilerini geliştirme, Satış ve pazarlama gibi çok sayıda başlık yer alıyor.
Bunun yanında, şirkete özel tasarlanan beceri geliştirme eğitimleri de düzenliyoruz.

KARİYER PLANLAMA

Modern İnsan Kaynakları yönetimimiz kapsamında tüm çalışanlarımız için kariyer planlaması uyguluyoruz. Şirketlerimizin ihtiyaçlarını ve çalışanların kariyer gelişimlerini esas alan terfi ve yatay ilerleme sistemlerini kullanıyoruz.
Bu sistemlerle, şirketlerimizin geleceğe dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlıyoruz; mevcut yetkinliklerinin geliştirilmesini ve ileride üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kariyer planlama sistemi, çalışanlarımız için yatay ve dikey kariyer gelişim ve ilerleme olanakları yaratıyor.