Slider

Çarşı Grubu çalışanları ortak değerlerde bir araya gelerek çalışmalarını yürütürler :

Yenilikçilik : Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir. 

Özdisiplin: Özdisiplin özgüveni de beraberinde getirir. Çalışanlarımız bunun bilincindedir 

Müşteri Odaklılık: Müşteri odaklılık şirketin tüm fonksiyonlarında müşteriyi ön plana çıkarmaktır. çarşı grup için müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve grubun yapılanması, işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine kurulmuştur. 

Sosyal Sorumluluk: Çarşı grup  taşıdığı sosyal sorumluluk çerçevesinde doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak için çaba gösterir. 

Sürekli Gelişim: Çarşı grup rekabet gücünü artırmanın temelinde sürekli gelişim yatar. Bu amaçla gerek grup içi gerekse profesyonel kuruluşlardan alınan destek ile çeşitli kurs ve seminerlerle çalışanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi hedeflenir. 

Güvenilirlik: Konut  gibi kalıcı değerler üreten bir grup olarak güvenilirlik birinci derecede önemlidir.  Çarşı grup bu alanda maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktadır.